ขาย / ให้เช่า

               เพื่อนช่าง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมดูแลบำรุงรักษาแบบ และอุปกรณ์ก่อสร้างหลากหลายชนิด
และมีจำนวนมากพอในที่แห่งเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างได้เช่าไปให้ทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่วางไว้ อย่างประหยัด รวบรวมวัสดุก่อสร้าง นั่งร้าน แบบเหล็ก เวที และอุปกรณ์
เพื่อให้เช่าและจำหน่ายในราคายุติธรรม

 

 

promo

สินค้ามือสอง